You are here

InterRett and RettBASE: International Rett Syndrome Association databases for Rett syndrome.

Pubmed ID: 
14649554
Year: 
2003
Month: 
Oct
Volume: 
18
Issue: 
10
Citation: 
Fyfe S, Cream A, De Klerk N, Christodoulou J, Leonard H. InterRett and RettBASE: International Rett Syndrome Association databases for Rett syndrome. JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY 18 (10) : 709 - 13(2003) PubMed